Sjokk

Fra Wikimedica
Gå til: navigasjon, søk

Nøkkelbegreper

Nøkkelbegreper og konsepter innenfor emnet.

Introduksjon

 • Kort introduksjon til emnet
 • Definisjon av sjokk og hypoperfusjon
 • Fremheving av hva som er spesielt viktig innenfor temaet

Anatomi og fysiologi

Kort repetisjon av de sentrale anatomiske og fysiologiske forholdene som er relevante for dette temaet.

 • Respirasjonssystemet
 • Sirkulasjonssystemet
  • Hjertet
  • Blodårer
  • Blodet

Patofysiologien til sjokk

Overordnete patofysiologiske prosessene for sjokk.

Stadier av sjokkstadiene

Sjokkstadiene

 • Irreversibelt sjokk

Typer sjokk

 • Hypovolemisk sjokk
 • Kardiogent sjokk
 • Distributivt sjokk
 • Obstruktivt sjokk

Forhold som påvirker sjokk

Undersøkelse av pasienter i sjokk

Spesielle forhold rundt undersøkelse og diagnostikk av pasienter i sjokk.

 • Primærundersøkelse
 • Sekundærundersøkelse
  • Vitale tegn
  • Anamnese
  • Fysisk undersøkelse

Håndtering av pasienter i sjokk

Generelle prinsipper for håndtering av pasienter innenfor dette temaområdet. NB! Med håndtering menes:

 • Medisinsk behandling
 • Triagering til rett behandlingsdestinasjon
 • Valg av forflytnings- og transportmetoder
 • Andre aktive valg som gjøres

Oppsummering

Oppsummering av temaet, med fremheving av de viktigste poengene. For eksempel:

 • Patofysiologiske poeng
 • Spesielle forhold rundt undersøkelse og diagnostikk
 • Viktige behandlingsprinsipper
 • Potensielle fallgruver

Kilder

Kildehenvisning er meget viktig. Henvisninger skal gjøres fortløpende i teksten. Her listes alle kildene opp fortløpende, med referanse til teksten.