Respirasjonssvikt

Fra Wikimedica
Gå til: navigasjon, søk

Nøkkelbegreper

Nøkkelbegreper og konsepter innenfor temaet respirasjonssvikt.

Introduksjon

Kort introduksjon til emnet. Fremheving av hva som er spesielt viktig å vite om respirasjonssvikt.

Anatomi og fysiologi

Kort repetisjon av de sentrale anatomiske og fysiologiske forholdene som er relevante for respirasjonssvikt.

Respirasjonssystemet

 • Luftveier
 • Lunger
 • Toraks
 • Gassutveksling
  • Prosessen
  • Blodgasser
 • Ventilasjon
  • Ventilasjonsarbeidet
  • Minuttventilasjon

Sirkulasjonssystemet

 • Hjertet, blodet, blodårene

Normalverdier

 • Pustefrekvens (RF eller RR)
 • SpO2 og PaO2
 • EtCO2
 • pH

Patofysiologi ved respirasjonssvikt

Overordnete patofysiologiske prosesser innenfor dette temaet.

Undersøkelse av pasienter med respirasjonssvikt

Spesielle forhold rundt undersøkelse og diagnostikk som er relevant for dette emnet.

Generell håndtering av pasienter med respirasjonssvikt

Generelle prinsipper for behandling av pasienter innenfor dette temaområdet.

Differensialdiagnoser ved pustevansker og respirasjonssvikt

Gjennomgang av alle aktuelle tilstander innenfor dette temaområdet som er relevant for prehospitalt helsepersonell å ha kunnskap om.

Luftveisobstruksjon som årsak til respirasjonssvikt

Om tilstanden, betydningen av den, forekomst, sykelighet og dødelighet. Hvorfor er denne tilstanden viktig å vite noe om for prehospitalt helsepersonell?

Patofysiologi, symptomer og tegn

Meget kort Gjennomgang av patofysiologien for tilstanden og beskrivelse av symptomer og tegn. Utdypende kunnskap kommer i senere kapitler.

 • Vanlige og uvanlige symptomer og tegn
 • Utviklingsforløpet

Undersøkelse og håndtering

Forhold rundt undersøkelse og behandling av pasienter med denne tilstanden. Med håndtering menes:

 • Medisinsk behandling
 • Triagering til rett behandlingsdestinasjon
 • Valg av forflytnings- og transportmetoder
 • Andre aktive valg som gjøres

Sykdommer i luftveiene som årsak til respirasjonssvikt

Om tilstanden, betydningen av den, forekomst, sykelighet og dødelighet. Hvorfor er denne tilstanden viktig å vite noe om for prehospitalt helsepersonell?

Patofysiologi, symptomer og tegn

Meget kort Gjennomgang av patofysiologien for tilstanden og beskrivelse av symptomer og tegn. Utdypende kunnskap kommer i senere kapitler.

 • Vanlige og uvanlige symptomer og tegn
 • Utviklingsforløpet

Undersøkelse og håndtering

Forhold rundt undersøkelse og behandling av pasienter med denne tilstanden. Med håndtering menes:

 • Medisinsk behandling
 • Triagering til rett behandlingsdestinasjon
 • Valg av forflytnings- og transportmetoder
 • Andre aktive valg som gjøres

Hjerte- og karsykdom som årsak til respirasjonssvikt

Om tilstanden, betydningen av den, forekomst, sykelighet og dødelighet. Hvorfor er denne tilstanden viktig å vite noe om for prehospitalt helsepersonell?

Patofysiologi, symptomer og tegn

Meget kort Gjennomgang av patofysiologien for tilstanden og beskrivelse av symptomer og tegn. Utdypende kunnskap kommer i senere kapitler.

 • Vanlige og uvanlige symptomer og tegn
 • Utviklingsforløpet

Undersøkelse og håndtering

Forhold rundt undersøkelse og behandling av pasienter med denne tilstanden. Med håndtering menes:

 • Medisinsk behandling
 • Triagering til rett behandlingsdestinasjon
 • Valg av forflytnings- og transportmetoder
 • Andre aktive valg som gjøres

Nevrologiske sykdommer og tilstander som årsak til respirasjonssvikt

Om tilstanden, betydningen av den, forekomst, sykelighet og dødelighet. Hvorfor er denne tilstanden viktig å vite noe om for prehospitalt helsepersonell?

Patofysiologi, symptomer og tegn

Meget kort Gjennomgang av patofysiologien for tilstanden og beskrivelse av symptomer og tegn. Utdypende kunnskap kommer i senere kapitler.

 • Vanlige og uvanlige symptomer og tegn
 • Utviklingsforløpet

Undersøkelse og håndtering

Forhold rundt undersøkelse og behandling av pasienter med denne tilstanden. Med håndtering menes:

 • Medisinsk behandling
 • Triagering til rett behandlingsdestinasjon
 • Valg av forflytnings- og transportmetoder
 • Andre aktive valg som gjøres

Andre årsaker til respirasjonssvikt

Om tilstanden, betydningen av den, forekomst, sykelighet og dødelighet. Hvorfor er denne tilstanden viktig å vite noe om for prehospitalt helsepersonell?

Patofysiologi, symptomer og tegn

Meget kort Gjennomgang av patofysiologien for tilstanden og beskrivelse av symptomer og tegn. Utdypende kunnskap kommer i senere kapitler.

 • Vanlige og uvanlige symptomer og tegn
 • Utviklingsforløpet

Undersøkelse og håndtering

Forhold rundt undersøkelse og behandling av pasienter med denne tilstanden. Med håndtering menes:

 • Medisinsk behandling
 • Triagering til rett behandlingsdestinasjon
 • Valg av forflytnings- og transportmetoder
 • Andre aktive valg som gjøres

Oppsummering

Oppsummering av temaet, med fremheving av de vanligste og/eller farligste tilstandene

Hva er spesielt viktig å ta med seg videre, som for eksempel:

 • Patofysiologiske poeng
 • Spesielle forhold rundt undersøkelse og diagnostikk
 • Viktige behandlingsprinsipper
 • Potensielle fallgruver

Kilder

Kildehenvisning er meget viktig. Henvisninger skal gjøres fortløpende i teksten. Her listes alle kildene opp fortløpende, med referanse til teksten.