Nevrologiske tilstander

Fra Wikimedica
Gå til: navigasjon, søk

Nøkkelbegreper

Nøkkelbegreper og konsepter innenfor emnet.

Introduksjon

Kort introduksjon til emnet. Litt statistikk om forekomst, sykelighet og dødelighet. Fremheving av hva som er spesielt viktig innenfor dette temaet.

Anatomi og fysiologi

Kort repetisjon av de sentrale anatomiske og fysiologiske forholdene som er relevante for dette temaet.

Patofysiologi

Overordnete patofysiologiske prosesser innenfor dette temaet.

Undersøkelse

Spesielle forhold rundt undersøkelse og diagnostikk som er relevant for dette emnet.

Generell håndtering

Generelle prinsipper for behandling av pasienter innenfor dette temaområdet.

Ulike tilstander

Gjennomgang av alle aktuelle tilstander innenfor dette temaområdet som er relevant for prehospitalt helsepersonell å ha kunnskap om.

Tilstand

Om tilstanden, betydningen av den, forekomst, sykelighet og dødelighet. Hvorfor er denne tilstanden viktig å vite noe om for prehospitalt helsepersonell?

Patofysiologi

Gjennomgang av patofysiologien for tilstanden

Symptomer og tegn

Beskrivelse av symptomer og tegn for pasienter som har denne tilstanden.

 • Vanlige symptomer og tegn
 • Uvanlige symptomer og tegn
 • Utviklingsforløpet for symptomer og tegn

Undersøkelse og håndtering

Forhold rundt undersøkelse og behandling av pasienter med denne tilstanden.

NB! Med håndtering menes:

 • Medisinsk behandling
 • Triagering til rett behandlingsdestinasjon
 • Valg av forflytnings- og transportmetoder
 • Andre aktive valg som gjøres

Fallgruver og differensialdiagnoser

 • Hvilke andre tilstander ligner tilstanden på?
 • Kjente diagnostiske og behandlingsmessige fallgruver

Oppsummering

Oppsummering av temaet, med fremheving av de vanligste og/eller farligste tilstandene

Hva er spesielt viktig å ta med seg videre, som for eksempel:

 • Patofysiologiske poeng
 • Spesielle forhold rundt undersøkelse og diagnostikk
 • Viktige behandlingsprinsipper
 • Potensielle fallgruver

Kilder

Kildehenvisning er meget viktig. Henvisninger skal gjøres fortløpende i teksten. Her listes alle kildene opp fortløpende, med referanse til teksten.